9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177 (2014-2015 EKOYAY Yayınları) Klasiklerin Önemi adlı metinle ilgili sorular ve cevapları
1.                “Klasiklerin Önemi” adlı metinde, yazarın ele aldığı düşünceler ve bu düşünceleri destek­lemek amacıyla vermiş olduğu örnekleri dikkate alarak metnin yazıldığı dönemdeki öğretici me­tin anlayışını belirleyiniz.

 

Yazar, Batı kültürünün üzerimizdeki olumsuz etkilerini azaltmak için yerli eserlerin okunması gerektiğini dile getiriyor. Bunu göz önünde bulundurursak metnin yazıldığı dönemde bilgili ve kültürlü olmanın şartlarından biri de bol bol roman ve hikaye okumaktır. Yazara göre önce yerli eserler okunmalı sonra klasiklere geçilmelidr. Düşünce akımlarıyla ilgilenen kişiler de Gazali, Farabi, Mevlana gibi
2. “Klasiklerin Önemi” adlı metin hangi geleneğe bağlı olarak yazılmıştır?
Klasiklerin Önemi adlı metin Cumhuriyet Dönemi öğretici metinler  (makale) geleneğine bağlı olarak yazılmıştır.
 
3. “Klasiklerin Önemi” adlı metinde, yazarın isminden bahsettiği klasikleşmiş yazar ve eserle­rin adlarının altını çiziniz. Yazarın bu isim ve eserleri önermesini; yazar-gelenek çerçevesinde değerlendiriniz.
Metinde yazarın isminden bahsettiği yazar ve eserler adlarının altını çizelim. Yazar, kendi düşüncesini örneklendirmek için bu yazar ve eserlere yer vermiştir. Belirtilen yazarların hikaye, roman, makale, deneme türlerindeki eserleri topluma yön veren onlara yeni ufuklar açan eserlerdir.
Etkinlik: “Klasiklerin Önemi” adlı metinden hareketle aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a) Metinde yer alan yapı birimlerini (paragraf) inceleyerek cümlelerin anlamca hangi ortak düşünceler etrafında paragrafı oluşturduğunu belirleyiniz.
Metinde yer alan paragraflarda Türk ve dünya klasiklerinin herkes tarafından okunması gerektiği dile getiriliyor.
b) Metni oluşturan paragrafları bir arada tutan ortak düşünceyi (ana düşünce) bulunuz.
Herkes Türk ve dünya klasiklerini okuyup tanımalıdr.
c) Metnin ana düşüncesini ve ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceleri aşağıdaki şema­da boş bırakılan noktalı yerlere yazınız.
Yardımcı düşünceler: ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
1.                paragraf: Her yazar sorumluluğunu bilmelidir.
2.                paragraf: Kanaat önderi kabul edilen yazarların sorumluluğu daha fazladır ve bu yazarlar objektif olmalıdır.
3.                paragraf: Toplumdaki idealist yazar ve düşünürler bizim açımızdan çok değerlidir. ders-kitabi-cevaplari.blogspot.com.tr/
4.                paragraf: Günümüzde medya, basın, yayın hayatın her alanına girmiştir.
5.                paragraf: Neleri okumamız, yazarken nelere dikkat etmemiz konusunda deneyimli yazarlar bize yol göstermelidir.
6.                Kendi klasiklerimizi okuyarak işe başlayabiliriz.
7.                paragraf: Genç sanatçılarımız, yabancılardan daha başarılı olmalıdır.
8.                paragraf: Romancı olmak isteyenlerin Batı klasiklerini okuması gerekir.
9.                paragraf: Düşünce ve felsefeyle ilgilenenler, eski Yunan filozoflarını okuyup araştırmalıdır.
10.           Peyami Safa, klasik eserlerin önemini, insana kazandırdıklarını çok iyi bilen bir yazardır.
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio