Türklerde Hukuk Konulu Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

TÜRKLERDE HUKUK BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

Türklerde Hukuk

 1. 1. Türklerde siyâsi ve sosyal hayatı düzenleyen kurallara ................. adı verilmektedir.
 2. Kanun yapmaya .............kanunları uygulamaya ise..............adı verilmektedir.

3.Tarihteki ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafın­dan hazırlanan.................kanunlarıdır.

                            

 1. Urukagina Kanunları çok sert olmayıp .....................esasına dayanıyordu.
 2. Türklerde mahkemelerin başından ................... bulunuyordu.
 3. Türklerde ........................... dolayı uzun süreli hapis cezası verilmiyordu.

7.Türklerde aile müessesesine .............................adı veriliyordu.

 1. Şer'i hukuk, Kuran, sünnet, icma ve ..........................tan meydana geliyordu.

9.Cengiz Han tarafından hukuk alanında .........................    oluşturulmuştur.

 

 1. 10. Türk İslam Devletleri’nde hukuk şer'i ve .................. olmak üzere ikiye ayrılır.
 2. Türk İslam Devletleri'nde askeri davalara .................bakıyordu.
 3. OsmanlI Devleti'nde ilk kanunlar ................ devrinde hazırlanmıştır.
 4. Kanuni devrinde .............. hazırlanmıştır.
 5. Fatih Sultan Mehmet ................... mahla­sıyla şiirler yazmıştır.
 6. 15. Osmanlı Devleti'nde padişah emirlerine................adı verilir.
 7. Divan Teşkilâtı aynı zamanda .................. gibi yargı görevini yerine getiriyordu.
 8. Osmanlı Devleti'nde başkent kadılığı çok önemliydi ve adına ...............,

deniliyordu.

 1. 1808 .................ile padişahların yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır.

 

19.. II. Mahmut reaya tabirini kaldırarak .................. tabirini kullanmıştır.

 

 1. Mahmut Dönemi’nde eşit vatandaşlık ilke­sine uygun olarak................ sistemi kaldırıl­mıştır.
 2. Tanzimat Fermanı ile Müslümanlarla gayri­müslimler ............... önünde eşit sayıl­mışlardır.
 3. Tanzimat sonrası .................. mahkemeleri kurulmuştur.
 4. II. Abdülhamit 23 Aralık 1876’da Türk tari­hinin ilk anayasası olan ................. yi ilân etmiştir.
 5. Osmanlı Devleti’nin Medeni Hukuku'na ...................adı verilmektedir.
 6. Mecelle’nin en önemli hazırlayıcısı ............................ Paşa’dır.
 7. Halifeliğin kaldırılması ....................hukuka geçi­şin aşamalarındandır.
 8. Türkiye Cumhuriyeti 17 Şubat 1926'da İsviçre ......................nu almıştır.
 9. Türkiye, İtalya'dan ..................... Kanunu'nu almıştır.
 10. 5 Aralık 1925'te geleceğin hukukçularını yetiştirmek için ...................... Mektebi açılmıştır.
 11. Türkiye Cumhuriyeti lâik, sosyal, demokratik bir ................. devletidir.

TÜRKLERDE HUKUK - CEVAPLAR

 1. Türklerde siyâsi ve sosyal hayatı düzenleyen kurallara TÖRE adı verilmektedir.

 

 1. Kanun yapmaya YASAMA kanunları uygulamaya ise YÜRÜTME adı verilmektedir.

3.Tarihteki ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafın­dan hazırlanan URUKAGİNA kanunlarıdır.

 

 1. Urukagina Kanunları çok sert olmayıp FİDYE esasına dayanıyordu.
 2. Türklerde mahkemelerin başından YARGUCI (YARGAN) bulunuyordu.

 

 1. Türklerde GÖÇEBE YAŞAMDAN dolayı uzun süreli hapis cezası verilmiyordu.

7.Türklerde aile müessesesine OGUŞ adı veriliyordu.

 1. Şer'i hukuk, Kuran, sünnet, icma ve KIYAStan meydana geliyordu.

9.Cengiz Han tarafından hukuk alanında CENGİZ YASASI oluşturulmuştur.

 

 1. 10. Türk İslam Devletleri’nde hukuk şer'i ve ÖRFİ olmak üzere ikiye ayrılır.
 2. Türk İslam Devletleri'nde askeri davalara KADIASKER bakıyordu.
 3. OsmanlI Devleti'nde ilk kanunlar FATİH devrinde hazırlanmıştır.
 4. Kanuni devrinde KANUNİ KANUNNAMESİ hazırlanmıştır.
 5. Fatih Sultan Mehmet AVNİ mahla­sıyla şiirler yazmıştır.
 6. 15. Osmanlı Devleti'nde padişah emirlerine FERMAN adı verilir.
 7. Divan Teşkilâtı aynı zamanda YÜKSEK MAHKEME gibi yargı görevini yerine getiriyordu.
 8. Osmanlı Devleti'nde başkent kadılığı çok önemliydi ve adına İSTANBUL KADILIĞI

deniliyordu.

 1. 1808 SENED-İ İTTİFAK ile padişahların yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır.

 

19.. II. Mahmut reaya tabirini kaldırarak TEBA tabirini kullanmıştır.

 

 1. Mahmut Dönemi’nde eşit vatandaşlık ilke­sine uygun olarak MÜSADERE sistemi kaldırıl­mıştır.
 2. Tanzimat Fermanı ile Müslümanlarla gayri­müslimler KANUN önünde eşit sayıl­mışlardır.
 3. Tanzimat sonrası KARMA mahkemeleri kurulmuştur.
 4. II. Abdülhamit 23 Aralık 1876’da Türk tari­hinin ilk anayasası olan KANUN-İ ESASİ’yi ilân etmiştir.
 5. Osmanlı Devleti’nin Medeni Hukuku'na MECELLE adı verilmektedir.
 6. Mecelle’nin en önemli hazırlayıcısı AHMET CEVDET Paşa’dır.
 7. Halifeliğin kaldırılması LAİK hukuka geçi­şin aşamalarındandır.
 8. Türkiye Cumhuriyeti 17 Şubat 1926'da İsviçre MEDENİ KANUNUnu almıştır.
 9. Türkiye, İtalya'dan İCRA VE İFLAS Kanunu'nu almıştır.
 10. 5 Aralık 1925'te geleceğin hukukçularını yetiştirmek için ANKARA HUKUK Mektebi açılmıştır.
 11. Türkiye Cumhuriyeti lâik, sosyal, demokratik bir HUKUK devletidir.

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio