KPSS VATANDAŞLIK NOTLARI

Hakkın Türleri

** Kamu Hakları: Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukundan doğan haklarıdır. Kamu hakları; kişisel haklar, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklar olmak üzere üçe ayrılır.
**Özel Haklar: Kişilerle kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyen, özel hukuktan doğan haklardır.Nitelikleri Bakımından Özel Haklar


** Mutlak Haklar: Sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile kişiler üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri
sürülebilen haklardır. Mülkiyet hakkı buna örnektir.
** Nispi Haklar: Sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Alacak hakkı buna örnektir.

Konuları Bakımından Özel Haklar


** Mal Varlığı Hakları: Kişinin para ile ölçülebilen, yani mal varlığı içinde yer alan haklarıdır.
** Kişilik Hakları: Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan haklardır.
Devredilebilmeleri Bakımından Özel Haklar
**Devredilebilen Haklar: Sahibi tarafından başkalarına devredilebilen, miras yoluyla da mirasçılara geçen haklardır.
** Devredilemeyen Haklar: Kural olarak kişiye bağlı haklar, özellikle kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardır ve bunlar miras yoluyla
da mirasçılara geçemez.


Hukuki Etkileri Bakımından Özel Haklar


** Yenilik Doğuran Haklar (İnşaî Haklar): Sahibine tek taraflı irade açıklaması ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkarma veya var olan hukuki durumu değiştirme ya da sona erdirme yetkisi veren haklardır. Üçe ayrılır.
●● Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibi tarafından kullanılmakla yeni bir hukuki ilişkinin doğmasına yol açan
haklardır.
●● Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Var olan bir hukuki durumun tek taraflı irade açıklaması ile değiştirilmesini
sağlayan haklardır.
●● Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Sahibinin kullanmasıyla mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldıran haklardır.
**Alelade Haklar: Bu hakların kullanılmasıyla mevcut hukuki durumda hiçbir değişiklik olmaz.


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio