Türk Edebiyatında Eserler ve Yazarlar Listesi - M -

 

Maarif Mensur Eser Sultan Veled
Maarifnâme (Nasihatnâme) Mensur Eser Sinan Paşa
Macaristan Gezi Melih Cevdet Anday
Macera-yı Aşk Tiyatro Abdülhak Hamit Tarhan
Magosa Hatıraları Anı Namık Kemal
Mağara ve Işık Şiir Sezai Karakoç
Mağaradakiler Deneme Cemil Meriç
Mahalle Kahvesi Manzum Hikâye, kitap değil Mehmet Akif Ersoy
Mahalle Kahvesi Öykü Sait FaikAbasıyanık
Mahalle Kavgası Öykü Orhan Kemal
Mahbûbü'l-Kulûb Mensur Eser Ali Şir Nevâî
Mahcupluk İmtihanı Öykü Ömer Seyfettin
Mahkeme Kapısı Öykü Sait Faik Abasıyanık
Mahşer Roman Peyami Safa
Mahur Beste Roman Ahmet Hamdi Tanpınar
Mai ve Siyah Roman Halit Ziya Uşaklıgil
Makalât Tasavvufi Eser Hacı Bektaş Veli
Makber Şiir Abdülhak Hamit Tarhan
Makedonya öykü Necati Cumalı
Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa Biyografi Şevket Süreyya Aydemir
Makyajlı Kadın Günce Refik Halit Karay
Malta Adasında Anı Hüseyin Cahit Yalçın
Malta Geceleri Şiir- düz yazı Süleyman Nazif
Malta Mektupları Mektup Ziya Gökalp
Mantıku't-Tayrçeviri - Mesnevi Gülşehri
Masal Şiir Orhan Asena
Masaldan Sonra Roman Cengiz Aytmatov
Masallar Oyun Necati Cumalı
Maske ve Ruh Tiyatro Halide Edip Adıvar
Masumiyet Müzesi Roman Orhan Pamuk
Matmazel Noralya'nın Koltuğu Roman Peyami Safa
Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın Roman Selim İleri
Mavi Sürgün Anı Halikarnas Balıkçısı
Mavi ve Kara Deneme Sabahattin Eyüboğlu
Mayıs Ayı Notları Şiir Necati Cumalı
Mecâlis-i Seb'a Mensur Eser Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
Mecâlisü'n-Nefâistezkire - Tezkire Ali Şir Nevâî
Medar-ı Maişet Motoru Roman Sait Faik Abasıyanık
Medeniyet-i İslâmiye Fikir Kitapları İsmail Gaspıralı
Mehlika Sultan Şiir, kitap değil Yahya Kemal Beyatlı
Mehmet Akif İnceleme Sezai Karakoç
Mehmetçik Kıbrıs'ta Şiir Özker Yaşın
Mektûbât Mensur Eser Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
Mektuplar Mensur Eser Fuzûlî
Melek Sanmıştım Şeytanı öykü Hüseyin Rahmi Gürpınar
Memleket Hikâyeleri öykü Refik Halit Karay
Memleket İsterim Şiir, kitap değil Cahit Sıtkı Tarancı
Memleketimden İnsan Manzaraları Şiir Nazım Hikmet Ran
Memo Roman Kemal Bilbaşar
Menakıb-ı İslam Makale Ahmet Rasim
Menderes'in Dramı Biyografi Şevket Süreyya Aydemir
Mendil Altında Öykü Memduh Şevket Esendal
Menekşe Öykü Mehmet Rauf
Menekşeler Ölmemeli Hikâye Mustafa Necati Sepetçioğlu
Menekşeli Bilinç Öykü Nezihe Meriç
Menfa Anı Ahmet Mithat Efendi
Menim Dostlarım Şiir Bahtiyar Vahapzade
Mensur Şiirler Mensur Şiir Halit Ziya Uşaklıgil
Menziller Şiir Cahit Zarifoğlu
Merhaba Akdeniz Öykü Halikarnas Balıkçısı
Mesnevi Manzum Eser Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Öykü Ziya Osman Saba
Meşâirü'ş-Şuara Tezkire Âşık Çelebi
Meşrutiyet Hatıraları Anı Hüseyin Cahit Yalçın
Metres Roman HüseyinRahmiGürpınar
Mev'ud Hüküm Roman Halide Edip Adıvar
Mevlana Oyun Recep Bilginer
Mevlânâ'da Olmak Şiir Fazıl Hüsnü Dağlarca
Mevsimlerin Ötesinden Şiir Coşkun Ertepınar
Meyl-i Dil Öykü Ahmet Rasim
Mezardan Sesler Mensur Şiir Halit Ziya Uşaklıgil
Mısırkalyoniğne Şiir İlhan Berk
Midas'ın Kulakları Tiyatro Güngör Dilmen
Mikado'nun Çöpleri Tiyatro Melih Cevdet Anday
Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey 'le Münakaşalarım Makale Ali Canip Yöntem
Makale Ali Canip Yöntem
Millî Gurur Fıkra Nazım Hikmet Ran
Milli Savaş Hikâyeleri Öykü Yakup Kadri
Miras Roman Memduh Şevket Esendal
Miras Şiir Enis Behiç Koryürek
Mirkatü'l-EdebFarsça manzum Sözlük - Sözlük Ahmedî
Misafir-i İstiskal Tiyatro Direktör Ali Bey
Miskinler Tekkesi Roman Reşat Nuri Güntekin
Mistisizm Inceleme-Deneme Peyami Safa
Mizanü'l-Evzan Mensur Eser Ali Şir Nevâî
Mizânü'l-Hak Mensur Eser Kâtip Çelebi
Mohaç Türküsü Şiir, kitap değil Yahya Kemal Beyatlı
Monna Rosa Şiir, kitap değil Sezai Karakoç
Mor Ötesi Roman Samim Kocagöz
Mor Salkımlı Ev Anı Halide Edip Adıvar
Motorlu Kuş Masal - Roman Cahit Zarifoğlu
Muamma Risalesi Mensur Eser Fuzûlî
Muhakemetü'l-Lügateyn Sözlük Ali Şir Nevâî
Muharrir Bu Ya Söyleşi Ahmet Rasim
Muharrir Şair Edip Anı Ahmet Rasim
Muhasebe Şiir, kitap değil Necip Fazıl Kısakürek
Muhsin Bey Öykü Recaizade Mahmut Ekrem
Mukaddes Emanet Tiyatro Necip Fazıl Kısakürek
Mukaddime-i Celal Eleştiri Namık Kemal
Murabba Şiir-kitap değil Namık Kemal
Murtaza Roman Orhan Kemal
Mustafa Kemal Şiir Mehmet Emin Yurdakul
Mustafa Suphi Destanı Şiir Ataol Behramoğlu
Mutallaka Roman Hüseyin Rahmi Gürpınar
Münşeat Mektup Nâbî
Müntehabat-ı Eş'ar Şiir Şinasi
Mürebbiye Roman Hüseyin Rahmi Gürpınar
Müşâhedât Roman Ahmet Mithat Efendi
Müthiş Bir Tren Öykü Sait Faik Abasıyanık
Müthiş Yumruk Tiyatro Çolpan

{fcomment id=2437}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEF URLs by Artio