12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

  

1. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

A) Fıkra B) Anı      C) Deneme   D) Makale     E) Tiyatro

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın özellikleri arasında yer almaz?

 

A) Ulusal konulara yer verilmiştir.

B) Dilde sadeleşme anlayışı egemen olmuştur.

C) Ülke sorunlarıyla ilgili konularda eser verilmiştir..

D) Hikâye ve romanlarda Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.

E) Divan edebiyatı şiir biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.

 

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?

A)  Nazım Hikmet                             B) Tevfik Fikret

C)  Orhan Veli Kanık                         D) Necip Fazıl Kısakürek

E)  Oktay Rıfat Horozcu

 

4.            Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

                Henüz dinlemedin benden türküler

                Benim aşkım uymaz öyle her saza

                En güzel türküyü bir kurşun söyler

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Redif vardır

B)  Tam uyak kullanılmıştır.

C)  Zengin uyak kullanılmıştır.

D)  11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

E)  Çapraz kafiye şeması ile yazılmıştır

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

 

A) Esin kaynağı olarak Batıyı almışlardır.

B) Sürrealizm akımının etkisi görülür.

C) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

D) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

E) Ölçü, uyak, sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri reddetmişlerdir.

 

6. Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920- 1960 yılları arasında görülen özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Anlatımda hitabet üslubu özellikleri görülür.

B) Serbest nazım olanaklarından yararlanmışlardır.

C) Emek, sömürü, başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir

D) Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı vardır.

E) Şiirde biçime çok önem vermişler, konuyu geri plana atmışlardır.

 

7. Nazım Hikmet’in eserlerinden 5 tanesini yazınız.

a)……835. SATIR…………

b)……GÜNEŞİ İÇENLERİN TÜRKÜSÜ

c)……DEMOKLES’İN KILICI

d)………KUVAYİ MİLLİYE DESTANI (KURTULUŞ SAVAŞI DESTANI)

e)……KAFATASI

 

 

 

 

8.            Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

                Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

                Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

                Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

 

 

Necip Fazıl’ın bu şiirini şairin edebi özelliklerine göre açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

9. “………………………….. edebiyatımızda gurbet şairi olarak bilinir. Başlangıçta aruzla sonraları heceyle yazmıştır. Şiirlerinde yurt sevgisi, aşk ve gurbet önemli yer tutar. Bingöl Çobanları en tanınmış şiirlerindendir.” metninde tanıtılan şairimizin adını boşluğa yazınız.

CEVAP: KEMALETTİN KAMU

 

10. Garip Hareketinin temsilcilerini yazınız.

a)……………………………………………..

 

b)……………………………………………..

 

c)……………………………………………...

CEVAP:

ORHAN VELİ KANIK

MELİH CEVDET ANDAY

OKTAY RIFAT HOROZCU

                                                                             

                                              

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile