Soldan Sağa

1Al Gözüm Seyreyle Salih adlı roman türündeki eserin yazarı
4Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı
7Dik Bayır adlı roman türündeki eserin yazarı
8Fezailü'l-Cihad adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
9Divan adlı şiir türündeki eserin yazarı
10Çok UzakYakın adlı tiyatro türündeki eserin yazarı
12Saklı adlı oyun türündeki eserin yazarı
14Yusuf u Züleyha adlı mesnevi türündeki eserin yazarı
15Garibnâme adlı mesnevi türündeki eserin yazarı

Yukarıdan Aşağıya

1Erenlerin Bağından adlı mensur şiir türündeki eserin yazarı
2Çıldır Gölü Efsanesi adlı oyun türündeki eserin yazarı
3Müntehabat-ı Eş'ar adlı şiir türündeki eserin yazarı
5Seyahatname adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
6Karabibik adlı roman türündeki eserin yazarı
11Günlük adlı günlük türündeki eserin yazarı
13Bulaklar adlı şiir türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.