Soldan Sağa

1Müntehabat-ı Eş'ar adlı şiir türündeki eserin yazarı
3Fezailü'l-Cihad adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
4Yeni Hayat adlı şiir türündeki eserin yazarı
8Risaletü'n-Nushiye adlı mesnevi türündeki eserin yazarı
9Saz Caz Düğün Varyete adlı roman türündeki eserin yazarı
10Rüya adlı mülakat türündeki eserin yazarı
12Simavnalı Şeyh Bedreddin adlı oyun türündeki eserin yazarı
14Divan adlı şiir türündeki eserin yazarı
15Divan adlı şiir türündeki eserin yazarı

Yukarıdan Aşağıya

1Heyder Baba'ya Selam adlı şiir türündeki eserin yazarı
2Bir Tatlı Huzur adlı eserin yazarı
3Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
5Sen Sen Sen adlı şiir türündeki eserin yazarı
6Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı roman türündeki eserin yazarı
7Buz ve Ateş adlı şiir türündeki eserin yazarı
11Harnâme adlı mesnevi türündeki eserin yazarı
13Surname adlı manzum eser türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.