Soldan Sağa

1Yeryüzü Korkusu adlı günlük türündeki eserin yazarı
447'liler adlı roman türündeki eserin yazarı
7Ateş Üstünde Yürümek adlı roman türündeki eserin yazarı
9Tezkiretü'ş-Şuara adlı tezkire türündeki eserin yazarı
11Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı
12Eşekarıları adlı çeviri türündeki eserin yazarı
13Surname adlı manzum eser türündeki eserin yazarı
15Bingöl Çobanları şiiri hangi sanatçıya aittir?

Yukarıdan Aşağıya

1Karşı adlı şiir türündeki eserin yazarı
2Divanü Lügati't-Türk adlı sözlük türündeki eserin yazarı
3Türkçe Divan adlı şiir türündeki eserin yazarı
5Düşkünler adlı roman türündeki eserin yazarı
6Al Gözüm Seyreyle Salih adlı roman türündeki eserin yazarı
8Aşk İşaretleri adlı roman türündeki eserin yazarı
10Bir Ortaçağ Yalnızlığı adlı şiir türündeki eserin yazarı
14Fezailü'l-Cihad adlı mensur eser türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.