Soldan Sağa

1Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
447'liler adlı roman türündeki eserin yazarı
6Aşk İşaretleri adlı roman türündeki eserin yazarı
9Zonguldak Hikayeleri adlı eserin yazarı
10Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı
11Müntehabat-ı Eş'ar adlı şiir türündeki eserin yazarı
12Divan adlı farsça şiirleri türündeki eserin yazarı
13Bulaklar adlı şiir türündeki eserin yazarı
14Karabibik adlı roman türündeki eserin yazarı

Yukarıdan Aşağıya

1Fezailü'l-Cihad adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
2Üç Mesele adlı deneme türündeki eserin yazarı
3Asya'da Komşularımız adlı fikir kitapları türündeki eserin yazarı
5Koltuk adlı öykü türündeki eserin yazarı
7Avustralya adlı folklor türündeki eserin yazarı
8Mirkatü'l-EdebFarsça manzum Sözlük - adlı sözlük türündeki eserin yazarı
11Harnâme adlı mesnevi türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.