Soldan Sağa

1Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı
8Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü adlı inceleme türündeki eserin yazarı
10Doktor Monro’nun Mektubu adlı öykü türündeki eserin yazarı
11Seyahatname adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
13Âdemden Bugüne Büyük Aşklar adlı fıkra türündeki eserin yazarı
15Selçuklu Şehnamesi adlı manzum eser türündeki eserin yazarı
16Erenlerin Bağından adlı mensur şiir türündeki eserin yazarı
17Heşt BehiştTürkleri edebiyatında ilk tezkire - adlı tezkire türündeki eserin yazarı
18Heyder Baba'ya Selam adlı şiir türündeki eserin yazarı

Yukarıdan Aşağıya

1Surname adlı manzum eser türündeki eserin yazarı
2Tezkiretü'ş-Şuara adlı tezkire türündeki eserin yazarı
3Lâmelif adlı şiir türündeki eserin yazarı
4Koltuk adlı öykü türündeki eserin yazarı
5Atabetü'l-Hakayık adlı didaktik şiir türündeki eserin yazarı
6Müntehabat-ı Eş'ar adlı şiir türündeki eserin yazarı
7Açıklığa Doğru adlı deneme türündeki eserin yazarı
9Aşk Artık Burada Oturmuyor adlı hikâye türündeki eserin yazarı
12Amele Hıdır adlı oyun türündeki eserin yazarı
14Harnâme adlı mesnevi türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.