Soldan Sağa

1Kuva-yı Milliye Destanı adlı şiir türündeki eserin yazarı
7Om Mani Padme Hum adlı şiir türündeki eserin yazarı
9Tohum adlı tiyatro türündeki eserin yazarı
11Ay Ayakta Değildi adlı şiir türündeki eserin yazarı
12Fezail-i Mekke adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
13Divan-ı Kebir adlı eserin yazarı
14Heşt Behişt(Anddolu'da yazılan ilk tezkire)adlı tezkire türündeki eserin yazarı
16İstanbul adlı deneme türündeki eserin yazarı
20Surname adlı manzum eser türündeki eserin yazarı
21Makalât adlı tasavvufi eser türündeki eserin yazarı
22Kolsuz Bir Hattat adlı şiir türündeki eserin yazarı
23O Karanlıkta Biz adlı roman türündeki eserin yazarı
2418. yüzyıl divan şairi ve mahallileşme akımının temsilcisi

Yukarıdan Aşağıya

1Ah Bayım Ah adlı hikâye türündeki eserin yazarı
2Tezkiretü'ş-Şuara adlı tezkire türündeki eserin yazarı
3Hasretinden Prangalar Eskittim adlı şiir türündeki eserin yazarı
4Gecede adlı hikâye türündeki eserin yazarı
5Havada Bulut adlı öykü türündeki eserin yazarı
6Mahbûbü'l-Kulûb adlı mensur eser türündeki eserin yazarı
8Vasf-ı Hâl-i Herkesi adlı mesnevi türündeki eserin yazarı
10Kerkük Havaları adlı inceleme türündeki eserin yazarı
13Acılı Kuşak adlı anı-fıkra türündeki eserin yazarı
15Erenlerin Bağından adlı mensur şiir türündeki eserin yazarı
17Ali Paşa'nın Siyaseti adlı düzyazı türündeki eserin yazarı
18Eş'ar-ı Ziya adlı şiir türündeki eserin yazarı
19Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.