Soldan Sağa

2Tezkiretü'ş-Şuara adlı tezkire türündeki eserin yazarı
7İnsanın Beyaz Kokusunda adlı şiir türündeki eserin yazarı
10Sevgi Yönetimi adlı deneme türündeki eserin yazarı
11Aç Sınıfın Laneti adlı çeviri türündeki eserin yazarı
14Rebabname adlı şiir türündeki eserin yazarı
15Lâmelif adlı şiir türündeki eserin yazarı
16Kolsuz Bir Hattat adlı şiir türündeki eserin yazarı
19Divan edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisi
20Köprü adlı roman türündeki eserin yazarı
21Asya'da Komşularımız adlı fikirkitapları türündeki eserin yazarı

Yukarıdan Aşağıya

1Hüsrev ü Şirin adlı mesnevi türündeki eserin yazarı
3Beng ü Bade adlı eserin yazarı olan divan şairi
4Yayla Dumanı adlı şiir türündeki eserin yazarı
5Temmuz Bildirisi adlı şiir türündeki eserin yazarı
6Günlük adlı günlük türündeki eserin yazarı
7İclal adlı hatıra türündeki eserin yazarı
8Üç Oyun adlı oyun türündeki eserin yazarı
9Simavnalı Şeyh Bedreddin adlı oyun türündeki eserin yazarı
12Karabibik adlı roman türündeki eserin yazarı
13Kerkük Şairleri adlı inceleme türündeki eserin yazarı
17Siham-ı Kaza adlı şiir türündeki eserin yazarı
18Terkib-i Bend nazım şekliyle yazılan Kanuni Mersiyesi'nin yazarı

PDF

Solution

Web page created by Crossword Compiler.